Ankylosis Nedir?

Ankylosis, bir dişin kemiğe olan normal lifli bağlantısını kaybetmesi ve doğrudan birleşmesi durumunu anlatan bir diş terimidir. Bu, oldukça sık görülen bir durumdur ve sıklıkla alt öğütücü dişlerde görülür.

Azı dişlerden birisi ankylosis olduğunda, şu üç problem ortaya çıkar:

* İlki; diş kökü kemiğe doğrudan bağlandığından diğer dişlere göre normal hızda büyümez. Bu nedenle diğer dişlere göre daha basık görünür.

* İkincisi; üst dişler, destek için alt dişlere gereksinim duyar. Basık olan bir alt diş olması durumunda buna karşılık gelen üst diş daha çok uzar ve normal durumunu kaybeder.

* Üçüncüsü ve çok daha ciddi bir problem. Vakaların yüzde ellisinde ankylosisli dişin kökleri kalıcı diş büyürken normal olarak çözünemez ve bu kalıcı dişin normal gelişmesi bozulur.

(Visited 129 times, 1 visits today)

Leave A Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.