Nano-hidroksiapatit içeren diş macunlarının etkisi

Sebahat Gökçe İnce, (Nano-hidroksiapatit İçeren Diş Macunlarının Mine Erozyonu Üzerindeki Remineralizasyon Etkisinin In Situ Olarak İncelenmesi. Uzmanlık Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Isparta, 2015).

Amaç: Bu çalışmanın amacı; eroziv diş minesi üzerinde florür içeren ve içermeyen iki farklı nano-hidroksiapatitli ve bir florürlü diş macununun remineralizasyon etkisini in situ olarak incelenmesidir.

Yöntem: Bir haftalık bekleme periyotlarından oluşan üç tedavi fazlı, tek körlü, randomize ve cross over dizaynlı çalışmada 21 adet sağlıklı genç erişkin gönüllü, üzerinde beş adet insan dişi minesi örneği bulunan palatinal apareyleri günde sekiz saat boyunca kullandılar. Apareyler, günde dört defa, beş dakika boyunca asidik bir solusyonda bekletildi. Her bir tedavi fazında, gönüllüler diş macunları ile günde iki defa mine örneklerini fırçaladılar (ApaCare (1450 ppm F, NaF/%1 n-HAP), Prevdent (%2.25 n- HAP), ve Paradontax (1400 ppm F, NaF)). Her bir fazın bitiminde, apareyler çıkartıldı ve mine yüzeyleri Vickers Mikrosertlik Değerleri ve Taramalı Elektron Mikroskobik görüntüler açısından değerlendirildi.

Bulgular: Remineralizasyon prosedürü öncesi ve sonrası mikroserlik değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0,005). Bir haftalık in situ uygulamanın ardından, nano-hidroksiapatit içeren diş macunu grubundaki mikrosertlik değerleri florürlü standart diş macunu uygulanan gruba göre istatistiksel olarak yüksek bulundu (p<0,005). Nano- hidroksiapatit içeren diş macunlarına ait taramalı elektron mikroskobik görüntülerde, mine yüzeyinde depozit birikimi ile etkili bir mine remineralizasyonunun sağlandığı görüldü.

Sonuç: Nano-hidroksiapatit içeren diş macunlarının eroziv minenin tekrardan sertleşmesini sağlayabildiği ve demineralize mine dokusunun remineralizasyonunda farklı bir yaklaşım olduğu kabul edilebilir. Ayrıca nano- hidroksiapatit içeren diş macunlarına florür ilavesin mine remineralizasyonunda sinerjik bir etkisi olmadığı da görüldü.

(Visited 17 times, 1 visits today)

Leave A Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.