Sizce Diş Tedavileri Pahalı Mı?

Genel bir kanı olarak diş tedavilerinin çok yüksek bedeller tuttuğu düşünülür ve hatta bazen tedaviye başlandıktan sonra  ilave beklenmedik masraflarda çıkabilir. Bunların hepsinde tedavinin türüne göre bir doğruluk payı vardır. Ancak diş hekimliği ve diş tedavileri konusunda bu sitede okuduklarınızdan sonra umarız bunların arkasında yatan gerçekleri bir miktar kavramaya başladınız.

Diğer tıbbi tedavi ücretleri ile karşılaştırıldığında diş ile ilgili fiyatlar aslında oldukça makuldür. Her işyerinde olduğu gibi diş hekimlerinin muayenehanelerinin de artan altyapı masrafları, kira, bakım, sigorta, vergiler ve tabii ki personel masrafları vardır.

Bir doktorun muayene odası bir masa, bir sandalye, bir tartı ve kulakları ve boğazı incelemek için temel cihazlar içerebilir ve hatta bunların birkaç katı fazlası. Bunun tersi olarak bir diş muayenehanesi elektronik olarak kontrol edilen bir veya fazlası diş uniti, bir bilgisayar veya bilgisayar ağı, inceleme ışıkları, diş beyazlatma cihazları, hava aşındırma birimi, dijital röntgen sistemi, iyileştirme sistemleri, her bir ünit için yüzlerce el aletleri, dolgu ve diğer tedaviler için gereçler, çok hassas ve gelişmiş sterilizasyon sistemleri, ve sayılamayacak kadar çok daha fazlası ile doludur. Ve bütün bunların hepsi zamanla alınabilecek malzemeler değildir, büyük bir çoğunluğu ilk kuruluş aşamasında alınması gereken zorunlu cihazlardır. Bu yüzden başlangıç olarak diş hekimliği çok yoğun yatırım gerektiren bir sağlık alanıdır ve bunun yanında ideal olarak diş hekimleri yıllık gelirlerinin %20-25 oranında bir kısmını yeni alt yapı/cihaz yatırımları ile mevcut cihazların bakım onarımına ayırmaktadır.

Genellikle “dört dörtlük işte tamam ben burda tedavi olmak istiyorum” diğebileceğiniz bir kliniğe/muayenehane gittiğinizde şunu hatırlayın; özellikle birden fazla, ortalama 3-4 hekimin çalıştığı klinklerde sadece başlangıç için alet ve ekipmanlara yapılan yatırım 350-400 bin amerikan dolarlık boyutlara varabilmektedir. Çoğu ithal malzemeden oluşan bu türden bir yatırım diş hekimliğinin doğası gereği zorunludur. Bunun üzerine her ay düzenli ödenmesi gereken kira, personel giderleri, diş labaratuar giderleri, vergi, diş depolarına ödemeleri vb. giderleri eklemek gereklidir ve bunlar sanılanın aksine yüklü rakamlara ulaşabilmektedir. Ufak ve büyük olması farketmeksizin her bir diş hekimi muayenehanesinde rakamsal oranlar fark edebilir ancak benzer bir tabloyu hayal edebilirsiniz.

Bunun yanı sıra hemen hemen her bir tedavi bir diş tekniseni yada başka bir firmadan alınması zorunlu olan materyalleri gerektirir ki bunların büyük kısmı yine ithal malzemelerdir. Bütün bunlar tedavinin maliyet kısmını artıran ve etkileyen unsurlardır. Ayrıca unutmamak gerekir ki çok nadir diş hastalıkları bir seansta sonuçlandırılır ve diş hekiminiz her bir seans için ayrı bir ücret talep etmez.

Bir çoğumuzun hemen hatırlayacağı ortalama bir diş tedavisi genellike 2 yada 3 seans sürer, hatta bazen bu Ortodontik tedavilerde olduğu gibi aylara yıllara bile yayılır. Bu yüzden tek bir muayene ücreti veya bir başka branştaki tedavi ücetleri ile diş hekimliği ücretlerini kıyaslamak bu gerçekler göz önünde tutulmadan yanıltıcı olacaktır.

Diş hekimleri ve yanlarında çalışan personelin sürekli olarak diş hekimliği teknikleri ve malzemelerindeki gelişmeler konusunda eğitimlere katılmaları gerekirki bunların hepsi ciddi birer maliyet unsurudur.

Unutmamalıyızki birçoğumuz yıllarca diş doktoruna gitmez, ancak çok şıkıştığımız veya dayanılmaz hale gelince diş doktolarından yardım isteriz. Buda yılların birikmiş ve birbiri ile ilişkili olan problemlerinin hepsinin aynı zamanda ortaya çıkmasına sebep olur. Birbirleri ile ilişkli oldukları için genellikle hepsinin birden tedavi edilmesi gerekir, kısmi tedavi problemi ötelemek olucaktır ve ileride daha büyük problemler yaratabilir.

Bu yüzden düzenli olarak yapılan ve çok daha ucuz olan 6 aylık kontroller ve  diş taşı/plak temizlikleri büyük problemlerin oluşmasına ve dolayısıyla büyük rakamlara varan tedavileri gerektirecek bir aşamaya gelmenizi engelleyecektir.

(Visited 88 times, 1 visits today)

Leave A Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.